Privacy Statement

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Kinderboek Verstopt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. Kinderboek Verstopt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom heeft Kinderboek Verstopt uw gegevens nodig?
Kinderboek Verstopt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Kinderboek Verstopt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Jaarlijks bekijken wij uw gegevens en beoordelen wij of contact nog noodzakelijk of wenselijk is. Dit oordeel baseren we op contact dat eventueel nog gaande is, u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en eventuele vragen vanuit onze kant. Wij vinden duurzaam contact met u belangrijk.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen we uw gegevens met anderen?
Nee, Kinderboek Verstopt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Brengen we uw bezoek in kaart?
Ja, op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kinderboek Verstopt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Maken jullie gebruik van Google Analytics?
Ja, via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Kinderboek Verstopt heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wilt u uw gegevens veranderen of laten verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier. Kinderboek Verstopt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door ons, dan willen graag met u in gesprek gaan daarover. Daarnaast heeft u altijd het recht om uw klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.